UPC Duffel wil de fysieke bezoekmomenten zo lang als mogelijk blijven organiseren, dus we vragen patiënten en bezoekers de afspraken strikt na te leven. 

Elke patiënt die het wenst en die toestemming krijgt van de arts heeft de mogelijkheid om bezoekers te ontvangen.

Uw bezoekmoment vindt bij voorkeur plaats in de open lucht, op of buiten het domein. Bezoek in de gebouwen kan onder bepaalde voorwaarden. 

Algemene afspraken 

  • We vragen de patiënten het bezoek te beperken tot één volwassen persoon (met eventueel een begeleider en/of kinderen).
  • Denk steeds aan de afstandsregels en handhygiëne. Op het domein van UPC Duffel is het dragen van een (stoffen) mondmasker verplicht. 
  • We vragen u om niet op bezoek te komen wanneer u zich ziek voelt of in contact kwam met een covid-19 patiënt. 
  • Fysiek contact is bij het bezoek jammer genoeg niet mogelijk.

 

Bezoek in open lucht (op of buiten het domein).
Als de patiënt bezoek mag ontvangen, ontmoet u elkaar  bij voorkeur in open lucht. 

 

Bezoek in de cafetaria 
Indien er geen andere opties zijn, kan u naar de cafetaria gaan. De cafetaria zelf is niet open, maar er zijn automaten met drank en snacks beschikbaar. Mondmaskers zijn ook hier verplicht. 

Gelieve de tafels en de stoelen niet te verschuiven (deze zijn opgesteld om fysieke afstand te garanderen). Er is handalcohol en ontsmetting voor de tafels en stoelen beschikbaar. We vragen om hier gebruik van te maken voor en na uw bezoek. 

 

Bezoek op de afdeling 
Op enkele afdelingen (Opname 1, Atlas 1, Atlas 2, Sophia 1 en Sophia 3) zijn er vaste bezoekmomenten tijdens de week. Een geschikt moment wordt op voorhand afgesproken tussen patiënt en de afdeling.

U dient zich voor het bezoek aan te melden aan de afdeling waar de patiënt verblijft. Daar zal men uw gegevens registreren. U kan dit document onderaan deze pagina downloaden, reeds invullen en gehandtekend meebrengen om tijd te winnen. 

Er kan één bezoeker (eventueel met één begeleider (taal, mobiliteit, ...)) per keer langskomen op vastgestelde tijdstippen.  Op sommige afdelingen is het toegelaten kort bezoek van kinderen op de afdeling te krijgen (bv. om de kamer te tonen). 

Op elk van de locaties binnen voorzien we een opstelling die de nodige fysieke afstand houdt. We vragen u om de opstelling niet aan te passen. Handontsmettingsmiddel stellen we ter beschikking en we vragen u dit te gebruiken bij aankomst, bij start van het bezoek en na afronding daarvan. We vragen u tijdens het gehele bezoek een (stoffen) mondmasker te dragen. Tijdens het gesprek mag u het mondmasker afnemen op voorwaarde dat u neerzit en minstens 1,5 meter afstand houdt.

 

Samen houden we het veilig!

Hier vind je een brochure van Zorgnet-Icuro rond de maatregelen die je best neemt als je op bezoek gaat in een GGZ-voorziening. 

Downloaden

Nuttige linken