Van wie wil u de persoonsgegevens wissen?
relatie
Gelieve hieronder uw verzoek tot wissing te motiveren.
U dient hierbij duidelijk te maken welke persoonsgegevens gewist moeten worden en waarom.
Hoe wil u gecontacteerd worden voor eventuele bijkomende vragen bij het onderzoek van uw aanvraag?
Kies minstens één van beide mogelijkheden.
Contactgegevens
Voeg hieronder een officieel bewijsstuk toe dat uw hoedanigheid bevestigt.

Dit bewijsstuk en alle andere hierboven ingevulde persoonlijke gegevens zullen onmiddellijk na afhandeling van het verzoek gewist worden.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png pdf jpeg.


UPC Duffel (een zorgvoorziening van vzw Emmaüs) respecteert je privacy. Gegevens die UPC Duffel via het contactformulier ontvangt, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de vraag of melding. In overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden de gegevens niet aan derden overgemaakt.  De door jou verstrekte informatie wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hogervermelde doeleinden en nadien vernietigd. Lees hier de complete privacyverklaring.